بتمن پویا تیم دو بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   6813 83.95% with 81 votes

تیم با بتمن و سوسک آبی را به پایین Kanjar راس دزدان دریایی فضا.

کنترل بازی:
چپ / راست کلیدهای پیکان - حرکت
پایین کلید فلش - اردک Z - حمله
X - پرش فاصله
- تماس با سوسک آبی.

FightingActionBatmanDynamicDoubleTeam