درایو بتمن بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   166 72.73% with 22 votes

بتمن

در ماجراجویی motobike، غلبه بر همه موانع در جاده ها،
دریافت آیکون در راه برای افزایش نمره.
لطفا کمک بتمن تصویب تمام سطوح است.

کنترل بازی:

بالا / پایین کلید های arrow = سرعت بالا / چپ / راست کلیدهای جهت دار ترمز = شیب به جلو به عقب / شیب.

DrivingMotorcycleObstacleStunts