بتمن تفاوت آشکارساز بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   316 83.78% with 37 votes

پیدا کردن تفاوت بین 2 تصویر یکسان بتمن.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleBatmanDifferenceDetector