ضربات بسکتبال بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   21 66.67% with 3 votes

تست مهارت های تیراندازی خود را در دستگاه ضربات بسکتبال ما. برو برای نمره بالا و صدای فش فش زدن راه خود را به پیروزی.

کنترل بازی:
با استفاده از ماوس انتخاب کنید تا به بسکتبال و پرتاب آن به سمت سبد.

Ball Sports BasketballShootout