بیس بال Juiced بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   21 66.67% with 3 votes

آمار به عنوان بسیاری از خانه اجرا می شود که شما می توانید در هر فصل و سعی کنید برای تبدیل شدن به MVP.

کنترل بازی:
استفاده از ماوس را به ارتباط برقرار می کنند.

SportsBaseballBallJuiced