بیس بال جام جم بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   22 50% with 4 votes

خانه اجرا آسمان در این بازی سرگرم کننده کوچک بیس بال.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

SportsBaseballBallTiming