بارت جستجو بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   42 66.67% with 6 votes

بارت ساخت یک مشکل دوباره. او است که در شهرستان می خواستم! شلیک دشمنان آنها به عنوان بکشد تا در کنار شما. طفره رفتن اشیاء در خیابان.

کنترل بازی:
کلید را به درایو فلش. را به هدف و شلیک کنید.

ShootingDrivingActionThe SimpsonsCartoon