Bart Simpson xe đạp Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   2110 67.74% with 31 votes

bạn có thể hoàn thành tất cả các cấp cùng với Bart? Tôi chúc hai bạn may mắn!

Điều khiển:

Sử dụng các phím mũi tên để lái xe

DrivingKidsThe SimpsonsBicycleBartBike