Barik משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   00

לקרוס לתוך ההר הפסיק Barik מלחזור הביתה אחרי הטיסה הארוכה. עכשיו הוא זקוק לעזרתך במציאת ואיסוף כל החלקים חסרים רגיל שלו, כך שהוא יכול להמשיך בדרכו.

בקרות משחק:
מקשי חצים כדי להזיז

.

KidsAdventureCollecting