باربی جراحی واقعی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   40 100% with 4 votes

باربی دچار یک تصادف وحشتناک و او یک برش بزرگ و چند کبودی بر روی صورت خود. اجازه بدهید به ما کمک او بیش از این فاجعه را دریافت کنید و اجازه دهید به بهبود زخم او. نخست او نیاز به آرامش دعوت می کرد تا با استفاده از ماسک به خواب او. بعدی، استفاده از مهارت های خود را به ضد عفونی نمودن زخمهای او و شروع به دوخت برش. کار با دقت به طوری که باربی با جای زخم باقی می ماند. زمانی که او از خواب بیدار، باربی با تشکر بسیار بهتر به شما احساس خواهد شد.

کنترل بازی:
در بازی

Barbie Girl Barbie Real Surgery