پارکینگ باربی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

عالی پارکینگ باربی بازی در انتظار شما است. آن را امتحان کنید! آن واقعا شگفت انگیز برای پارک اتومبیل. ترتیب بلوک را به یک مسیر به منطقه پارکینگ است. بازی هنگامی که شما انجام می شود برای پاک کردن سطح را کلیک کنید.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

GirlParkingBarbie