باربی داستان فانتزی - پازل گرد بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   90 100% with 9 votes

حل تمام قطعه عکس در موقعیت دقیق را به فاش کردن تصویر از باربی.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleGirlGirlsBarbieFantasyTaleRound