باربی شکلات پای بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   31 75% with 4 votes

باربی 'ساخت یکی دیگر از درمان شیرین! کمک به طراحی خود را به این پای شکلات خوشمزه برای امشب حزب! مهمان اضافه بار باربی 'با شکلات تیره مخلوط با تازه، پر کردن میوه های آبدار!

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را کلیک کنید و از طریق دکوراسیون شناور.

CookingCookChocolateDecorateGirlDecorationBakeCookingBarbieBaking