باربی و کن بوسیدن بازی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   12726 83.01% with 153 votes

باربی و کن در حال به اشتراک گذاری یک بوسه عاشقانه، اما این ها 'سخت به خود به خودی زمانی که صدها نفر از paparazzi فریاد در آنها التماس برای گرفتن یک بوسه در دوربین. دان 'تی اجازه فیلمبرداران گرفتن شما در این ناز بوسیدن بازی باربی بوسیدن!

کنترل بازی:
استفاده از ماوس خود را به کلیک بر روی زن و شوهر به شروع آنها را بوسیدن.

SkillLoveKissAvoidTimeGirlKissingTimedRomanticBarbieTimingRomanceGame