کباب پز ساندویچ مرغ بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   41 80% with 5 votes

امروز سارا خواهد شد شما آموزش چگونه خوشمزه کباب پز ساندویچ مرغ. پس از به دنبال دستورالعمل پخت و پز خود را، ارزیابی مهارت های آشپزی خود را از طریق آزمون پخت و پز خود را. نمره نهایی شما بستگی دارد که چگونه سریع شما کامل آزمون و همچنین اشتباهات کمتری شما انجام دهید، امتیاز بیشتری به شما کسب درآمد. نمره نهایی تصمیم می گیرد که در کلاس است. می شود بهترین عملکرد درجه '' و می شود حداقل عملکرد درجه 'D'.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

Mouse SkillGirlFoodCookingBarbecueChickenSandwich