Band of Heroes - Might và cướp bóc Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   116 64.71% with 17 votes

Josh là một rogue may mắn luôn luôn tìm thấy con đường đến kho báu nã gắt gao nhất và hiện vật ... để cướp chúng cho tốt. Thời gian này ông được vào rắc rối và phải hợp tác với một nhóm các chàng trai lạ nhưng khéo léo để giành chiến thắng.
Tham gia www.Y8ComGames.com cho nhiều trò chơi độc quyền.

Điều khiển:

sử dụng chuột. Nhấn vào đây để kích hoạt siêu cường

AdventureActionShoot 'em UpAndroid Action Rpg (hack And Slash)BandHeroesMightPillage