گروه قهرمانان - همچنین به صورت و غارت بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   116 64.71% with 17 votes

جاش سرکش خوش شانس که همیشه می یابد راه خود را به گنجینه های تحت تعقیب ترین و مصنوعات است ... به ربودن آنها برای همیشه. این بار او را به مشکلات می شود و باید به تیم با یک گروه از بچه های عجیب و غریب اما ماهرانه را به نفع خود.
تاریخ www.Y8ComGames.com ای برای بیشتر بازی منحصر به فرد است.

کنترل بازی:
استفاده از موس

. کلیک برای فعال ابرقدرت

AdventureActionShoot 'em UpAndroid Action Rpg (hack And Slash)BandHeroesMightPillage