Dash chuối Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   10 100% with 1 votes

Somersault, thư bị trả lại, và bay qua các khóa học trở ngại chuối tẩm.

Điều khiển:
Phím mũi tên để kiểm soát các con khỉ.

ObstacleCollecting MonkeyBounceBananaDash