بالتیمور فروشگاه ساندویچ بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   40 100% with 4 votes

بالتیمور فروشگاه ساندویچ استخدام افراد، بچه ها! و این فقط یکی دیگر از مفصل ساندویچ نیست. اگر شما ماهر در دست زدن به بسیاری از مشتریان در یک زمان کوتاه، بدون خراب سفارشات مشتری، بدون توجه به آنچه جمعیت، شما قرار است به اینجا.

کنترل بازی:

سازمان دیده بان حباب بر سر مشتری و کشیدن مواد تشکیل دهنده در همان نظم و ارائه آنها به مشتری. اشتباهات خوب است، اما باید به بن کشیده. مشتریان راضی و هرگز از دست هر یک از آنها را نگه دارید. آیا جمع آوری پول، از مشتریان خوشحال و دیدار با هدف به بازی سطح بعدی.

KidsMouse SkillGirlFoodFood ServingGirls