Balloon Game Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   34 42.86% with 7 votes

Emily là khi lễ hội và bạn trai đạt nhiều balloons mình. Bây giờ cô ấy đang ở công viên đi dạo. Bạn quyết định những gì để mặc tại công viên! Đây là một ngày hoàn hảo nắng ngay hôm nay! =)

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

Dress UpGirlsBabiesParkBoyfriendCarnivalColorsBabyKidsCuteBalloons