توپ کانن بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   12 33.33% with 3 votes

این بازی در مورد هدف قرار دادن حباب است. اگرچه بمب بسیار قدرتمند است، اما از آن آسان است به شکستن تمام حباب نیست.

کنترل بازی:
استفاده از ماوس را به هدف و شلیک کنید.

FireBombBubblesAndroid BallonCannon