Đạn đạo Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   1516 48.39% with 31 votes

Gõ các quả bóng màu cam tắt của hội đồng quản trị trò chơi trước khi các quả bóng màu da cam loại bỏ tất cả của những người màu xanh lá cây của bạn! Sử dụng chuột để chơi game này. Trái bấm vào một quả bóng màu xanh lá cây và giữ như bạn kéo trở lại. Nhắm vào các quả bóng màu da cam và cố gắng gõ chúng ra khỏi hội đồng quản trị trò chơi. Mục tiêu của bạn là để loại tất cả các quả bóng màu cam tắt của hội đồng quản trị trước khi các quả bóng màu da cam knock out những màu xanh lá cây của bạn! Số truy cập ít mà nó sẽ đưa bạn để loại bỏ các quả bóng màu da cam điểm số của bạn cao hơn!

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

ShootingBallAndroid Ballistic