Ballfrog Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Phá vỡ theo cách của bạn thông qua 20 cấp độ giá trị của các mục tiêu trong Puzzle này Bobble / Peggle trò chơi phong cách. Tiêu diệt tất cả các mục tiêu trong một lượt duy nhất cho điểm lớn!

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

FrogBallBounceAndroid Ballfrog