Ballfrog بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

شکستن راه خود را از طریق 20 سطح ارزش از اهداف در این پازل مرتکب خطا شدن / Peggle بازی سبک. از بین بردن تمام اهداف در نوبه خود برای نقاط عظیم!

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

FrogBallBounceAndroid Ballfrog