توپ نورد 2 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   64 60% with 10 votes

'فیزیک بازی خنده دار، شما می توانید هر چیزی را جلب می توانید توپ را در ظرف شیشه ای

کنترل بازی:

این بازی با موس بازی تنها.

PuzzleBallMouse SkillDrawing