Cupcakes nướng Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   32 60% with 5 votes

Thử tay của bạn làm bánh và trang trí bánh nướng thơm ngon với đóng băng khác nhau, hoà trộn, và lớp trên bề mặt khác. Trong từng giai đoạn, sử dụng lớp trên bề mặt mong muốn của bạn để trang trí bánh nướng và làm bánh nướng nhìn ngon và hương vị thơm ngon!

Điều khiển:
Sử dụng chuột để click vào và thông qua các tùy chọn trang trí nổi có đường.

Dress UpCookingBakingDecoratingDessertCupcakes