Badass Builder 2 משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   21 66.67% with 3 votes

בשחר המאה ה -22, את הניסויים הגדולים של האנושות קרעו את מרקם היקום לגזרים. מפלצות מממדים אחרים עכשיו לנדוד לכדור הארץ כאנושות היא מונעת לסף הכחדה. איש אמיץ אחד הולך בשליחות כדי לפטור את האדמה של מוטציות אלה ולהחזיר אותם לבור הגיהינום שממנו הם הולידו.

בקרות משחק:
WASD = העברת
עכבר = מטרת

Army Aiming Action ShootingBadassBuilder