رشته badass ساز 2 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   21 66.67% with 3 votes

در سپیده دم قرن 22، آزمایش های زیادی از انسان پارچه جهان پاره از هم جدا شده است. هیولا از ابعاد دیگر شرکت روو زمین به عنوان انسان به آستانه انقراض رانده می شود. یک مرد شجاع می رود در یک ماموریتم ماموریتی به این جهش خلاص زمین و بازگشت آنها را به گودال جهنمی که از آنها کلکسیون.

کنترل بازی:
WASD = حرکت های
ماوس = هدف

Army Aiming Action ShootingBadassBuilder