Sao để Panic trường Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   73 70% with 10 votes

Nó 's Lilly, Ella, Sarah, và Gabby' s ngày đầu tiên đến trường - và họ 'lại muộn! Giúp họ điều hướng các trường và lấy tất cả các đồ dùng học tập cần thiết để họ có thể nhận được đến lớp đúng giờ!

Điều khiển:
Sử dụng lên, xuống, trái, và các phím mũi tên bên phải trên bàn phím để điều hướng các cấp.

ArcadeGirlCollecting SchoolGirls