بچه تاز 'مخفی کردن N به دنبال بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   11 50% with 2 votes

بازی مخفی کردن و به دنبال با نوزاد تاز.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleKidsAnimalBabyTaz-sHideSeek