Bé 's Play play Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   55 50% with 10 votes

Bạn đã bao giờ muốn để trang trí phòng của bạn rất riêng. Bây giờ bạn có thể, tất cả các bạn phải làm là chọn tất cả các đồ nội thất và đồ đạc của bạn. Một khi bạn đã chọn tất cả các nội thất và đồ đạc đặt chúng như thế nào bao giờ bạn muốn trong phòng để tạo ra thiết kế của bạn rất riêng. Nếu bạn gặp khó khăn sau đó cố gắng tìm kiếm sự giúp đỡ của bạn bè như thiết kế là tất cả trí tưởng tượng về.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

DesignDecorDecorateDecorationFurnitureDesignRoomBaby-sPlay