عزیزم 'بازی دکور اتاق بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   55 50% with 10 votes

آیا شما همیشه می خواستم برای تزئین اتاق خود را. حالا شما می توانید، همه شما باید انجام دهید این است را انتخاب کنید همه از مبلمان و وسایل شما. هنگامی که شما همه از انتخاب مبلمان و وسایل محل آنها را چگونه همیشه شما را در اتاق به ایجاد طراحی بسیار خود را می خواهم. اگر شما گیر کرده است و سپس سعی کنید به دنبال کمک از دوستان طراحی شده است همه چیز در مورد تخیل.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

DesignDecorDecorateDecorationFurnitureDesignRoomBaby-sPlay