اتاق کودک قبل بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   90 100% with 9 votes

کودکان و نوجوانان یادگیری طعم خوب جوان، به داد این بچه به دنبال بهترین اتاق در مهد کودک!

کنترل بازی:
چگونه به بازی ها Makeover اتاق کودک: در یکی از چهار گزینه در هر رده کلیک کنید تا اتاق تزئین شده است. در نهایت، انتخاب لباس برای نوزاد و سپس او را جایی در اتاق.

KidsGirlDecorateGirlsBabyRoomMakeover