کودکستان کودک بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   379 80.43% with 46 votes

در این نگاه کن! عزیزم، خواب بی سر و صدا و یک کودک در حال بازی با یک اسباب بازی. آه عزیزم، وجود دارد 'نیز کمی گریه: این نیز بخشی از زندگی در یک مرکز مراقبت روزانه است. در این بازی وجود دارد 'زیادی از نوزادان به بازی با. آنها اسلاید و گودال ماسهبازی و بسیاری از اسباب بازی های بیشتر، به طوری که آنها می تواند سرگرم کننده و چیزی یاد بگیرند در همان زمان. البته وجود دارد همچنین باید برخی از معلمان به مراقبت از تمام این نوزادان و کودکان نوپا باشد. آیا شما را به این مرکز مراقبت روزانه یک جای دنج برای ماندن؟ نوزادان مطمئنا خود لذت بردن از بسیاری!

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

KidsGirlDecorateBabyGirlsKindergarten