مراقبت از کودک روز بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   187 72% with 25 votes

گو گو GA-GA، بیا پیوستن به مهد کودک بچه!

کنترل بازی:

این بازی با موس بازی تنها.

ManagementBabyAndroid Care