مراقبت از نوزاد بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   3518 66.04% with 53 votes

مادر در محل کار و درخت فندق نیاز به کمک شما به منظور مراقبت از برادر یا خواهر خود را. برای خوشحال نگه داشتن برادر یا خواهر خود را، شما باید برای شرکت در وظایف مختلف است. اجازه ندهید که گریه نوزاد در غیر این صورت شما بازی را از دست داده و در مشکل با مادر هازل '.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

Role PlayingKidsFoodFood ServingGirlsBabyCare