بازی مراقبت از کودک بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   327 82.05% with 39 votes

تمام نوزادان ترجیح می دهند به صرف روز با ژوزفین چرا که او 'به عنوان مادران خود را به عنوان حساس! او را در اتاق کودک تاریخ، در خدمت بچه ها یکی یکی بدون اینکه آنها گریه بیش از حد طولانی!

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

GirlManagementBabyGirlsCareGame