مراقبت از کودک G2r بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   219 70% with 30 votes

مراقبت از نوزاد نقطه دیگر است کلیک کنید و بازی شیء پنهان از Games2rule. این ها 'هم برای استفاده از مشاهده مهارت های خود را برای کشف اشیاء پنهان در تصاویر مراقبت از کودک. یافتن اشیاء پنهان در طول مدت کوتاه نمره بالا گرفتن. اجتناب از کلیک کردن به اشتباه به عنوان غیر این صورت شما از 20 ثانیه در مدت زمان داده شده از دست بدهند. موفق باشید و لذت ببرید!

کنترل بازی:
استفاده از موس به بازی بازی.

PuzzleKidsRoomBabyAndroid Hidden ObjectsGirlsCare