مراقبت از بچه لوکس بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   2913 69.05% with 42 votes

در این بازی شبیه سازی فوق العاده شما باید به مراقبت از برخی از بچه شایان ستایش، تلاش آنها را به سطح بالایی از آموزش و پرورش، بهداشت و شادی می دهد. شما قادر خواهید بود به استفاده از هفت منطقه حاضر به طوری که کودکان که آنها نیاز دارند.

کنترل بازی:
استفاده از کلید های ماوس را به بازی بازی. لطفا دستورالعمل ها در بازی ببینید.

AdventureDress UpBabyCareDeluxe