Bé Barbie Little Pony Cupcakes Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   11 50% with 2 votes

Bé Barbie thích nấu ăn. Cô ấy là tuyệt vời ở đó và cô ấy thích để tìm hiểu công thức nấu ăn thương hiệu mới với các thành phần tuyệt vời, mà cô có thể dễ dàng trang trí. Nó thời gian 's tham gia của cô cho một kinh nghiệm nấu ăn siêu vui vẻ trong nhà bếp để tìm hiểu một công thức mới và thú vị cho một món tráng miệng. Bạn có muốn biết những gì điều trị ngon là? It 's các cupcakes ngựa siêu tuyệt vời của tôi nhỏ, mà tôi chắc chắn bạn sẽ yêu mến. Bắt đầu một ngày nấu ăn tuyệt vời trong trò chơi gọi là bé Barbie Little Pony Cupcakes và chọn từ tủ quần áo một chiếc tạp dề lớn cho các đầu bếp bé đáng yêu.

Điều khiển:
Trong game

Other Baby Barbie Cooking Food Girl Baby Little Pony Cupcakes