نوزادان بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   72 77.78% with 9 votes

نوزادان بسیار زیبا باش و نوازش کن.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

KidsGirlDress UpBabyGirlsBabies