Babe cứu hộ Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   21 66.67% with 3 votes

Ai đó 's giành babes của bạn. Không ai nabs babes của bạn.

Điều khiển:
Mũi tên -. Di chuyển / Mục tiêu
X -
C bắn -. Jump.

ArcadeFightingActionShoot 'em UpKillingSide ScrollingRescue Babe