خوش شانس الکیدی و لعاب اژدها پیدا کردن شماره بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   41 80% with 5 votes

پیدا کردن اعداد پنهان شده در تصویر. برای تکمیل بازی شما نیاز به جمع آوری تمام اعداد. تعداد پنهان بازی ساخته شده برای بچه ها شده است، اما سرگرم کننده برای همه است.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

NumbersAndroid Hidden ObjectsAzureDragonFind