آزتک ها فال ماهجونگ بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   11 50% with 2 votes

جدید زیبا تنوع مواد اعتیاد آور بازی باستانی فال ماهجونگ بازی Mahjong.com باستان شناسان کاشی فال ماهجونگ در نزدیکی Tenochtitlan کشف شده اند و در حال حاضر شما باید یک امکان را به بازی تنوع آزتک در چین باستان صبر بازی فال ماهجونگ. در اقلام قفل یکسان را کلیک کنید تا آنها را حذف کنید. آیتم قفل شده است زمانی که آن دو طرف مجاور باز شوند. شما برنده هنگامی که همه موارد حذف می شوند. 20 سطح و گرافیک بسیار قابل توجه وجود دارد.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleSeriesMatching Android AztecMahjong