אקסון משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   01

מגדל את הצמח שאתה לוחץ במהירות את החוגים המקורבים לנקבעו המסלול של הצמיחה.

בקרות משחק:
המשחק הזה הוא שיחק על ידי עכבר בלבד.

Mouse SkillAxon