Avengers Iron Man Games: Rise of Ultron Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   308 78.95% with 38 votes

Ultron trở lại và nó 's vào bạn để đánh bại anh ta. Chơi như Iron Man và nhanh chóng né tránh tên lửa Ultron 's để đánh bại các trò chơi và tiết kiệm trong ngày!

Điều khiển:
trong game

Funny Iron-man