Trò chơi Avengers: Avengers Hydra Dash Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   61 85.71% with 7 votes

Có một mối đe dọa mới đối với trái đất từ ​​dự án HYDRA mới nhất, và Avengers đã tập hợp lại với nhau để thu thập thông tin và khắc phục mối đe dọa. Chơi như mỗi anh hùng, thu thập thông minh bằng cách thu thập các thẻ nhớ và giải cứu Avengers đã bị bắt bởi HYDRA.

Điều khiển:
trong game

buồn cười avengers