Avatar : Rise of the Phoenix vua Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   1912 61.29% with 31 votes

Làm thế nào để bạn đánh bại nổi lên của vua phượng trong avatar của bender không khí cuối cùng vào địa ngục ?. Vuông giảm trong trận chiến cuối cùng uốn tối thượng !

Điều khiển:
trong game

Funny Avatar