Avatar : Master of The Elements Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   2921 58% with 50 votes

Bảo vệ sự cân bằng tinh tế của thế giới và đánh bại Hỏa Quốc . Kiểm tra kỹ năng của bạn chống uốn thạc sĩ từ khắp nơi trên thế giới

Điều khiển:
trong game

Funny Avatar