Avatar - Tìm Việc số Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   30 100% with 3 votes

Phân tích năng lượng của bạn quan sát bằng cách tìm ra các con số. Cho mỗi nhấp chuột chính xác, điểm số sẽ được tăng lên và cho nhấp chuột sai, điểm số sẽ được giảm.

Điều khiển:


PuzzleNumbersAvatarFind